هاست حرفه ای ssd ربات

هاست ربات 1000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 10000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 2000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند 20000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 5000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند 50000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 10000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 10000 مگابایت
 • پهنای باند 100000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 15000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 15000 مگابایت
 • پهنای باند 150000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 20000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 20000 مگابایت
 • پهنای باند 200000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
هاست ربات 5000 مگابایت

$

 • مقدار فضا 50000 مگابایت
 • پهنای باند 500000
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
ارسال پیام