هاستینگ قدرتمند پرشیاوب نت

100 مگابایت

تومان12000

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
500 مگابایت

تومان30000

 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
1000 مگابایت

تومان40000

 • مقدار فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
2000 مگابایت

تومان75000

 • مقدار فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
5000 مگابایت

تومان120000

 • مقدار فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
فضای نامحدود

تومان245000

 • مقدار فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پایداری سرور 99.9%
 • اتصال دامنه جداگانه دارد
 • کنترل پنل Cpanel
 • بک آپ گیری روزانه
 • امکان تعیین دستی ورژن php
 • هارد ssd NVME
 • محل سرور آلمان
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • FTP نامحدود
 • SSL رایگان
خرید
ارسال پیام