تلگرام و اینستاگرام

تبلیغات هدفمند اینستاگرام و تلگرام

(خرید فالوور و لایک اینستاگرام)(خرید ممبر تلگرام)

توجه: فالوور و ممبر های اضافه شده کاربران واقعی هستند!

12000

بسته فالوور
هزار فالوور هزار لایک
سفارش

105000

بسته فالوور
ده هزار فالوور هزار لایک
سفارش

22000

بسته فالوور
دو هزار فالوور هزار لایک
سفارش

155000

بسته فالوور
پانزده هزار فالوور هزار لایک
سفارش

52000

بسته فالوور
پنج هزار فالوور هزار لایک
سفارش

205000

بسته فالوور
بیست هزار فالوور هزار لایک
سفارش

49000

بسته ممبر تلگرام
هر هزار ممبر واقعی تلگرام 49000 تومان
سفارش

46000

بسته ممبر تلگرام
هر هزار ممبر فیک تلگرام 46000 تومان
سفارش
ارسال پیام